Malibu Fire

Why is Malibu Fire buzzing?

Do you know why Malibu Fire is buzzing?